Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 SMTP MYSQL CPANEL Serverbelastning Upptid
Exoserv Hosting AU
Exoserv Hosting CA